ReadyPlanet.com
dot dot
การแข่งขันยิมนาสติกลีลายุชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย article

                                                            

วันที่ 10  พฤษภาคม  2553

ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐานรุ่นอายุ 4 ปี (2548)

 
ที่ ชื่อ นามสกุล สโมสร กระโดด ทรงตัว อ่อนตัว หมุ่นตัว SCORE
1 เด็กหญิงพรณัชชา มิทธิศร    สโมสรจินตนา 18.00 18.00 18.00 15.67 69.67
2 เด็กหญิงพิชามนต์ พากเพียร สโมสรพนิชการาชดำเนิน 9.50 14.00 15.67 11.00 50.17
3 เด็กหญิงนวินดา การ่อแก้ว สโมสรนิตย์ ถิระกิจ 6.00 11.00 15.33 11.33 43.67

 
ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐานรุ่นอายุ 5 ปี (2547)          
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สโมสร กระโดด ทรงตัว อ่อนตัว หมุ่นตัว SCORE
1 เด็กหญิงพรปวีณ์ ป้อมลอย สโมสรจินตนา B 13.00 19.00 18.33 16.33 66.67
2 เด็กหญิงพิยดา พีรมธุกร สโมสรจินตนา A 13.00 14.50 18.67 18.33 64.50
3 เด็กหญิงสุภาวิตา พรเวชอำนวย สโมสรจินตนา A 14.00 13.50 18.00 18.00 63.50

ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐานรุ่นอายุ 6 ปี (2546)          
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สโมสร กระโดด ทรงตัว อ่อนตัว หมุ่นตัว SCORE
1 เด็กหญิงปรางศ์ทิพย์ ช่วงโชติ สโมสรจินตนา A 14.50 14.00 18.33 18.33 65.17
2 เด็กหญิงอติกานต์ แพรขาว สโมสรสมฤดียิมส์ 16.00 12.50 16.67 12.67 57.83
3 เด็กหญิงพิชชาภา อภิธิดากุล สโมสรจินตนา A 14.50 10.50 17.33 15.33 57.67

ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐานรุ่นอายุ 7 ปี (2545)  
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สโมสร กระโดด ทรงตัว อ่อนตัว หมุ่นตัว SCORE
1 เด็กหญิงพรนัชชา  เจตธำรง สโมสรพาณิชยการราชดำเนิน A 17.50 17.50 18.00 18.00 71.00
2 เด็กหญิงไอหมอก นีระพล สโมสรพาณิชยการราชดำเนิน B 16.50 16.50 16.00 17.67 66.67
3 เด็กหญิงพลอยสุรางศ์  สีบัวน้อย สโมสรพาณิชยการราชดำเนิน A 18.00 16.50 16.00 15.00 65.50

ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐานรุ่นอายุ 8 ปี (2544)          
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สโมสร กระโดด ทรงตัว อ่อนตัว หมุ่นตัว SCORE
1 เด็กหญิงวรวรรณ ชูเลิศ สโมสรจินตนา 14.00 18.00 19.67 15.00 66.67
1 เด็กหญิงกานต์พิชชา พัฒนศักดิ์ สโมสรจินตนา 17.00 18.00 18.00 13.67 66.67
3 เด็กหญิงรัชนีกรณ์ รอดอนันต์ สโมสรจินตนา 16.00 16.50 14.33 16.33 63.17

ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐานรุ่นอายุ 9 ปี (2543)        
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สโมสร กระโดด ทรงตัว อ่อนตัว หมุ่นตัว SCORE
1 เด็กหญิงชุติมา ทองธนวัฒน์กุล สโมสรยิมเด็กเล็กกาญจนาภิเษก 15.50 16.00 18.67 16.67 66.83
2 เด็กหญิงมธุรดา ควรหา สโมสรยิมเด็กเล็กกาญจนาภิเษก 15.00 14.00 17.33 15.67 62.00
3 เด็กหญิงสุภัสสร วัชราภรณ์ สโมสรยิมเด็กเล็กกาญจนาภิเษก 15.00 15.50 14.67 16.33 61.50

ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐานรุ่นอายุ 10 ปี (2542)          
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สโมสร กระโดด ทรงตัว อ่อนตัว หมุ่นตัว SCORE
1 เด็กหญิงเบญจพร ลิ้มพานิชย์ สโมสรโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 17.50 19.50 18.00 18.67 73.67
2 เด็กหญิงภัคนันท์ ผิวผ่อง สโมสรโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 18.00 18.00 19.67 16.33 72.00
3 เด็กหญิงกรองแก้ว ประสมทอง สโมสรโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 15.00 20.00 19.00 17.67 71.67

ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐานรุ่นอายุ 11 ปี (2541)          
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สโมสร กระโดด ทรงตัว อ่อนตัว หมุ่นตัว SCORE
1 เด็กหญิงอภิสรา บุญช่วย สตาร์แดนซ์ 17.50 20.00 17.67 17.00 72.17
2 เด็กหญิงวราภรณ์ ปลื้มประสิทธิ สโมสรโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน 15.50 19.00 17.67 15.33 67.50
3 เด็กหญิงพรชนิตว์ จันทาบุตร จินตนา A 14.50 18.00 19.00 15.67 67.17

ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐานรุ่นอายุ 12 ปี (2540)  
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สโมสร กระโดด ทรงตัว อ่อนตัว หมุ่นตัว SCORE
1 เด็กหญิงณัฐณิชา ฤทธิญาณ จินตนา B 18.00 17.00 19.67 15.33 70.00
2 เด็กหญิงสุชานาฎ   สร้อยแสง สโมสรโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน 16.50 16.50 21.67 14.00 68.67
3 เด็กหญิงพิมพ์วรรณ ทิพยโอสถ จินตนา B 15.50 18.00 16.67 17.33 67.50

 วันที่ 11  พฤษภาคม  2553

 

 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬายิมนาสติกขั้นพื้นฐาน(ยืดหยุ่น) ประจำปีพ.ศ.2559 จัดโดยสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารออมสิ article
มอบเงินรางวัลพิเศษกับนักกีฬาที่รับเหรียญรางวัล กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28
เลขาธิการให้โอวาทกับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28
เอกสารสมัครแข่งขัน ทักษะพื้นฐานยิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
เอกสารสมัครแข่งขันยิมนาสติกศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปี 2557
แถลงข่าวการจัดคอนเสริต WE CAN FLY และการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
นายกสมาคม มอบเงินบำรุงขวัญนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างประเทศ
ส่ง กรรมการบริหารสมาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงสัมนา แผนยุทธศาสตร์ สมาคมกีฬาฯ
ส่ง ผู้แทนสมาคม วิทยากร และผู้ตัดสิน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "สุพรรณบุรีเกมส์"
การอบรม กติกายิมนาสติกศิลป์ชาย ฉบับ ปี 2013 - 2016
ส่งนักกีฬายิมนาสติกลีลาเข้าร่วมการแข่งขัน " 32nd World Championships Rhythmic Gymnastics " article
การอบรมกติกายิมนาสติกศิลป์หญิง ฉบับปี 2013 – 2016
แถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ประจำปี 2556 - 2558
ร่วมไว้อาลัยท่านสวัสดิ์ โสภะ นายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะพื้นฐานชิงนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
ส่งผู้แทน วิทยากร และคณะผู้ตัดสิน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 "มหาสารคามเกมส์"
เข้าอวยพรปีใหม่ 2556 ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
รับสมัครพนักงานทั่วไป และพนักงานทำความสะอาด
กกท.จัดการอบรมผู้ฝึกสอนยิมนาสติกศิลป์ชาย
การแข่งขันยิมนาสติดเพื่อความเป็นเลิศ สโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 11
เก็บตก เยาวชนยิมนาสติกศิลป์/แทมโพลีนชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย
อวยพรปีใหม่ รองนายกรัฐมตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา article
ผลการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทย
กรมพลศึกษาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนอาเซี่ยน ณ ประเทศสิงคโปร์
แสดงความยินดีกับอธิบดีกรมพลศึกษาคนใหม่
งานสืบสานตำนานยิมนาสติก " 22 ปี เป็น อยู่ คือ สโมสรจินตนา " วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 article
การทำบุญเปิดโรงยิม สโมสรจินตนา เพชรเกษม 81 เมือวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
การส่งผู้ตัดสินเข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 " อุตรดิตถ์เกมส์ "
การแข่งขันออมสินชิงแชมป์ยิมนาสติกสโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
การอบรมการฝึกเทคนิคการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นสูงในกีฬายิมนาสติกลีลา
ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ " SEAGCON"
ศูนย์พัฒนาเทคนิคยิมนาสติก สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ถนนรามอินทรา จัดการอบรมผู้ฝึกสอนยิมนาสติกศิลป์ ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2554 article
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเชิญท่านนายกสมาคมและเลขาธิการเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27
สมาคมฯส่งผู้ตัดสินเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดเพชรบุรี
แฟชั่นไอส์แลนด์ เข้าอวยพรปีใหม่ และมอบของที่ระลึก
การประกวดมหัศจรรย์กีฬายิมนาสติกเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
" การแข่งขันเยาวชนกรุ๊ปยิมนาสติกลีลาไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 "
การแข่งออมสินยิมนาสติกลีลาและแอโรบิกยิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 30 ประจำปี 2553
"การแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "
"นักกีฬายิมนาสติกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันยูธโอลิมปิกครั้งที่1"
บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ อัดฉีดเงินรางวัลกับนักกีฬายิมนาสติกยูธโอลิมปิคของไทย หากได้รับเหรียญรางวัล
จัดการแข่งขัน " ยิมนาสติกเพื่อความเป็นเลิศแห่งประเทศไทย " ในระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2553 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ article
เปิดการอบรม " มหัสจรยย์กีฬายิมนาสติกเพื่อสุขภาพ "
การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ " มหัศจรรย์กีฬายิมนาสติกเพื่อสุขภาพ "
การประชุมเพื่อมอบนโยบาย รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน (MOU) ระหว่าง กกท. กับ 8 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
“ 11 Aerobic Gymnastics World Championshis “ เมือง Rodez ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 15 – 20 มิถุนายน 2553
ส่งนักกีฬายิมนาสติกลีลาเข้าร่วมการแข่งขัน SEAGCON JUNIOR GYMNASTICS CHAMPIONSHIPS 2010
ส่งนักกีฬายิมนาสติศิลป์ชายสุดเอเชี่ยนเกมส์ และยุธโอลิมปิกไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 / 2553
การแข่งขัน " LINNING CUP "
การประชุม 10th FIG Council 12 - 13 May 2010
ประกาศ!! ผลการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วม SEAGCON articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
ชั้น 18 ห้อง 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 25 ชั้น) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-136-1257-58| โทรสาร 02-136-1258